EFTA og Malaysia lanserer frihandelsforhandlinger

5. november ble forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og de tre andre EFTA-statene og Malaysia lansert i Kuala Lumpur.


Lansering i Kuala Lumpur
Det er Sveits som innehar talspersonansvaret for EFTA i forhandlingene og offentliggjøringen skjedde i forbindelse med den sveitsiske økonomiminister Johann N. Schneider-Ammanns besøk til Kuala Lumpur 5. november. Malaysia var representert av handels- og industriminister Dato’ Seri Mustapa Mohamed.

EFTA og Malaysia ble i september i år enige om et ”scoping paper”, som beskriver intensjonene og områdene som skal omfattes av en fremtidig frihandelsavtale. I forbindelse med gårsdagens lansering overvar ministrene undertegningen av dette dokumentet av talspersonene for EFTA og Malaysia.

Handel mellom Norge og Malaysia
Malaysia er marked i vekst, og selv om handelen i dag er beskjeden er den av økende betydning for Norge. Den totale samhandelen (summen av import og eksport) for varer økte med 56 prosent det siste tiåret, og var på 2,6 milliarder kroner i fjor.

De viktigste norske eksportartiklene til Malaysia er kunstgjødsel og maskiner. Norge har for øvrig store interesser på det malayiske markedet, blant annet når det gjelder fiskeeksport, i tillegg til handel med tjenester. For telekommunikasjonstjenester alene omsettes det for mer enn 8 milliarder kroner per år, og Telenor eier 49 prosent av aksjene i et av Malaysias største teleselskaper. I tillegg er det store muligheter innen skipsfart og energitjenester samt samarbeid innen olje og gass.