EFTA og Russland forsterker relasjonene

EFTA-landene og Russland er enige om å gjennomføre en forstudie som skal legge til rette for en styrking av handels- og investeringsrelasjonene mellom partene. Et tettere samarbeid med Russland om handel og investeringer er viktig for norsk eksportnæring.

EFTA-landene og Russland er enige om å gjennomføre en forstudie som skal legge til rette for en styrking av handels- og investeringsrelasjonene mellom partene. Et tettere samarbeid med Russland om handel og investeringer er viktig for norsk eksportnæring.

I forbindelse med Norges formannskap for EFTA, signerte nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen en avtale om opprettelse av en felles studiegruppe med Russlands økonomi- og handelsminister, Elvira Nabiullina, i Moskva 4. desember 2007. Ambisjonen er å ferdigstille forstudien i løpet av 2008.

På bakgrunn av at Russland er en viktig handelspartner for Norge, har tettere samarbeid mellom EFTA og Russland vært en av Norges hovedprioriteringer under det norske formannskap for EFTA denne høsten.

De siste fire årene har det vært vekst i den norsk-russiske samhandelen, som nå er høyere enn noen gang tidligere. I 2006 importerte Norge varer og produkter fra Russland for 9,9 milliarder kroner, og norsk eksport til Russland var på 5,1 milliarder kroner. Fisk og sjømat er den desidert største norske eksportvaren til Russland.

Innovasjon Norge har registrert 130 norske bedrifter som har aktiviteter inn mot det russiske marked og en eller annen form for fast tilstedeværelse. Omfanget av norske investeringer i Russland var relativt begrenset på mesteparten av 1990-tallet, men fra og med 1998 har stadig flere norske selskaper engasjert seg i det russiske markedet.