EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Genève

Andre runde i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA og Vietnam ble avholdt i Genève 16.-19. oktober 2012. Møterunden var preget av åpne, konstruktive diskusjoner og det ble opprettet en rekke nye ekspertgrupper, bl.a. for offentlige anskaffelser og samarbeid og kapasitetsbygging.

Det legges opp til å fremforhandle en bred frihandelsavtale, og det ble denne runden ført forhandlinger i til sammen 13 ekspertgrupper. EFTA og Vietnam gjennomgikk på de fleste områder offensive og defensive interesser med sikte på ytterligere kartlegging av ambisjonsnivå og mulighetsrom for en fremtidig avtale. EFTAs tekstforslag er etablert som forhandlingsgrunnlag i flere av ekspertgruppene, og EFTA har som ambisjon å forberede markedsadgangsdiskusjon til neste forhandlingsrunde.

Tredje forhandlingsrunde er tentativt berammet til Hanoi uken som starter 14. januar 2013. Fjerde forhandlingsrunde vil finne sted i Norge i løpet av våren 2013.