EFTAs ministre undertegner samarbeidserklæring med Pakistan

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Roger Ingebrigtsen, deltok 12. november 2012 på EFTAs høstministermøte i Genève. Under møtet ble status for EFTAs mange pågående forhandlingsprosesser gjennomgått og EFTA-statenes videre prioriteringer diskutert. Som et første skritt mot tettere forbindelser med landet, undertegnet EFTA-statene en samarbeidserklæring med Pakistan.

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Roger Ingebrigtsen, deltok 12. november 2012 på EFTAs høstministermøte i Genève. Under møtet ble status for EFTAs mange pågående forhandlingsprosesser gjennomgått og EFTA-statenes videre prioriteringer diskutert. Som et første skritt mot tettere forbindelser med landet, undertegnet EFTA-statene en samarbeidserklæring med Pakistan.


EFTAs forhandlingsprosesser – status og videre prioriteringer
Under ministermøtet ble EFTAs pågående arbeid med frihandelsavtaler gjennomgått. EFTAs nettverk av frihandelsavtaler består utenom EU i dag av 24 avtaler med 33 partnerland. Samtidig pågår det forhandlinger om nye frihandelsavtaler med India, tollunionen Russland, Hviterussland og Kasakhstan, Mellom-Amerika, Bosnia-Hercegovina, Indonesia og Vietnam. Fremgangen i de forskjellige prosessene ble gjennomgått, og ministrene uttrykte at forhandlingene med India og tollunionen Russland, Hviterussland og Kasakhstan bør prioriteres. Ministrene var videre svært fornøyde med den betydelige fremgangen i forhandlingene med Mellom-Amerika og Vietnam.

Lanseringen av forhandlingene med Malaysia, som fant sted tidligere samme uke i Kuala Lumpur, ble svært godt mottatt av ministrene og det var enighet om at EFTA bør igangsette forhandlinger med landet snarlig.

- Malaysia et viktig vekstmarked med et stort potensiale for Norge, sa statssekretær Roger Ingebrigtsen. En frihandelsavtale med landet vil være en viktig styrkning av vårt avtalenettverk i Asia. 

Tettere samarbeid med Pakistan
Under ministermøtet undertegnet EFTA-statene en samarbeidserklæring med Pakistan. Erklæringen vil være et utgangspunkt for styrkede bilaterale og økonomiske forhold mellom landene.

- Norge har et svært nært forhold til Pakistan, og samarbeidserklæringen er et uttrykk for dette. Norge har i mange år støttet utviklingsprosjekter i Pakistan. Økt handel er en forutsetning for videre utvikling, og denne erklæringen vil tilrettelegge for tettere økonomisk samarbeid, sa statssekretær Ingebrigtsen i forbindelse med undertegningen.

(EFTA)