Femte forhandlingsrunde med India

Femte forhandlingsrunde mellom EFTA og India fant sted i New Dehli 17. – 19. august 2010. Ambassadør Marie-Gabrielle Ineichen Fleisch ledet forhandlingene på vegne av EFTA, mens Additional Secretary fra det indiske handelsdepartementet, A. K. Mangotra, ledet forhandlingene fra indisk side. Forhandlingspartene karakteriserte møtene som nyttige og konstruktive.

Femte forhandlingsrunde mellom EFTA og India fant sted i New Dehli 17. – 19. august 2010. Ambassadør Marie-Gabrielle Ineichen Fleisch ledet forhandlingene på vegne av EFTA, mens Additional Secretary fra det indiske handelsdepartementet, A. K. Mangotra, ledet forhandlingene fra indisk side. Forhandlingspartene karakteriserte møtene som nyttige og konstruktive.

I løpet av de tre dager lange forhandlingene deltok Norge i forhandlinger om handel med varer og tjenester, opprinnelsesregler, handelsforenkling, tekniske handelshindringer, veterinære og plantesanitære tiltak, handelstiltak, konkurranseregler og tvisteløsning. Det var en positiv tone på møtene og begge parter signaliserte glede over å ha kommet i gang med forhandlingene igjen og det var enighet om å øke fremdriften i forhandlingene. Ekspertene fra de ulike gruppene rapporterte om god fremgang på de fleste forhandlingsområder. Indias forhandlingsledelse er blitt byttet ut siden forrige møterunde og møtene ble derfor en naturlig statusgjennomgang.

EFTA og India møttes forrige gang i New Delhi 22. – 24. september 2009, og har i mellomtiden hatt en nyttig dialog og utvekslet informasjon på en rekke områder. For å bygge videre på den gode fremgangen er forhandlingspartene blitt enige om en rekke oppfølgingspunkter også etter denne forhandlingsrunden.

Neste forhandlingsrunde planlegges avholdt i november.