Femte forhandlingsrunde med Kina

Femte forhandlingsrunde om en handelsavtale mellom Norge og Kina ble avholdt 7. – 10. september 2009 i Xiamen i Kina. Ambassadør Haakon B. Hjelde (Nærings- og handelsdepartementet) og ekspedisjonssjef Zhang Kening (Ministry of Commerce) var forhandlingsledere for henholdsvis Norge og Kina. Til tross for generell nedgang i utenrikshandelen fortsetter samhandelen med Kina å vokse raskt i årets syv første måneder.

Femte forhandlingsrunde om en handelsavtale mellom Norge og Kina ble avholdt 7. – 10. september 2009 i Xiamen i Kina. Ambassadør Haakon B. Hjelde (Nærings- og handelsdepartementet) og ekspedisjonssjef Zhang Kening (Ministry of Commerce) var forhandlingsledere for henholdsvis Norge og Kina. Til tross for generell nedgang i utenrikshandelen fortsetter samhandelen med Kina å vokse raskt i årets syv første måneder. 

Kina og Norge gjennomgikk stort sett hele bredden for en fremtidig handelsavtale og diskuterte handel med varer, handel med tjenester, tekniske handelshindre, plante- og veterinærregler, handelstiltak, opprinnelsesregler, handelsfasilitering og immaterielle rettigheter.

Under runden ble det avsatt god tid til informasjonsutveksling og gjennomgang av hovedinteresser, tilbud og krav. Norge og Kina ble enige om å ta forhandlingene ett skritt videre ved å utveksle nye tilbud for varer og innledende tilbud for tjenester innen neste forhandlingsrunde.

Partene er enige om at en god handelsavtale vil bidra til å styrke samhandelen ytterligere. Hittil i år har vareimporten fra Kina økt med 8,5 prosent mens norsk eksport er opp med hele 55 prosent sammen lignet med tilsvarende periode i 2008.

God fremdrift ble oppnådd på de fleste områder. Sjette forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i Oslo i desember 2009.