Fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og Algerie

EFTA og Algerie møttes i Genève til fjerde runde i forhandlingene om en handelsavtale 18.-21. november 2008. I løpet av forhandlingsrunden diskuterte partene handel med industrivarer, fisk og marine produkter, landbruksvarer, opprinnelsesregler, offentlige anskaffelser og immaterielle rettigheter. I tillegg diskuterte partene muligheter for teknisk bistand og samarbeid.

Algerie og EFTA startet forhandlinger om en handelsavtale i 2007 etter flere år med forberedende dialog og samarbeid. EFTAs målsetting med en handelsavtale med Algerie er å støtte opp under Euro-Med-samarbeidet mellom EØS-området og middelhavslandene. Gjennom avtalen håper EFTA å skaffe seg like gode vilkår for sin handel med Algerie som det EU har oppnådd gjennom sin assosieringsavtale. Partene har hatt god fremgang i forhandlingene og håper å kunne avslutte forhandlingene i løpet av 2009.