Fjerde forhandlingsrunde med Hong Kong

Fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og Hong Kong ble avholdt i Hong Kong 30. november – 3. desember 2010. Forhandlingene er i sluttfasen, men det gjenstår fremdeles utestående spørsmål på noen forhandlingsområder, hvor handel med tjenester er det viktigste. Partene har avtalt å møtes igjen i mars 2011 med sikte på snarlig ferdigstillelse av forhandlingene.

Fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og Hong Kong ble avholdt i Hong Kong 30. november – 3. desember 2010. Forhandlingene er i sluttfasen, men det gjenstår fremdeles utestående spørsmål på noen forhandlingsområder, hvor handel med tjenester er det viktigste. Partene har avtalt å møtes igjen i mars 2011med sikte på snarlig ferdigstillelse av forhandlingene.

EFTA og Hong Kong forhandler om en omfattende handelsavtale, der det blant annet forhandles om handel med varer, handel med tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler, handelsforenkling og bærekraftig utvikling.

Hong Kong er blant verdens mest åpne økonomier, med null i anvendt tollsats for alle varer og få restriksjoner for tjenester, herunder investeringer i tjenestesektoren. Handelsavtalen vil imidlertid sikre norske eksportører at nulltollspraksisen videreføres i fremtiden. Handel med tjenester er et prioritert forhandlingsområde, hvor Norge arbeider for å oppnå bedre vilkår enn i WTO på prioriterte områder som skipsfarts- og energirelaterte tjenester.