Fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og de mellomamerikanske landene Costa Rica, Guatemala, Honduras og Panama

Fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og de mellomamerikanske landene Costa Rica, Guatemala, Honduras og Panama fant sted 29. oktober - 2. november 2012 i Genève.

Fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og de mellomamerikanske landene Costa Rica, Guatemala, Honduras og Panama fant sted 29. oktober - 2. november 2012 i Genève.

I forhandlingsrunden ble det prioritert å skape fremdrift i forhandlingene om eliminering av toll og handel med tjenester. De mellomamerikanske landene signaliserte positiv forhandlingsvilje og ønske om å avslutte forhandlingene i år. Det ble gjort fremskritt i forhandlingene på områder som Norge prioriterer, som eliminering av toll for fisk, og økt forutsigbarhet for norsk skipsfart og ingeniørvirksomhet, men mye arbeid gjenstår. Det ble også gjort betydelige fremskritt på flere andre områder, deriblant innen kapitlene om opprinnelsesregler, handelsfasilitering, investeringer, handelstiltak, konkurranse samt rettslige og horisontale spørsmål.

Neste runde vil avholdes i Guatemala i desember 2012.

Viseministre og forhandlingsledere i en sosial tilstelning under forhandlingsrunden

(EFTA)