Fjerde forhandlingsrunde mellom EFTA og Indonesia

EFTA og Indonesia møttes til forhandlinger om en økonomisk samarbeidsavtale (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) i Yogyakarta 26-29. mars. De fleste forhandlingsområdene var gjenstand for diskusjon i egne arbeidsgrupper, inkludert horisontale tema som bærekraftig utvikling og samarbeid/kapasitetsbygging.

Med utgangspunkt i foreliggende forslag til avtalebestemmelser og forpliktelser til markedsadgang utvekslet partene synspunkter og informasjon om hverandres prioriterte interesser. Partene ble enige om å fortsette dette arbeidet. Indonesia vektlegger  betydningen av samarbeid/kapasitetsbygging som en integrert del av forhandlingene. Denne gangen presenterte Norge pågående bilaterale samarbeidsprosjekter med Indonesia.

Et ekspertmøte om offentlige anskaffelser vil finne sted i Jakarta 2. april i tilknyting til et eget seminar om temaet 3.-4. april i regi av EFTA. Foruten deltakelse fra EFTA-statene vil eksperter fra WTO-sekretariatet innlede om regelverk og resultatene av den nylig reforhandlede  plurilaterale avtalen om offentlige anskaffelser.

Partene ble enige om å møtes til ny forhandlingsrunde uken som starter 2. juli.