Forhandlingene med GCC er avsluttet

Forhandlingene mellom EFTA og Gulf Cooperation Council (Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Saudi-Arabia og Qatar) er avsluttet. Når handelsavtalen trer i kraft vil handelen mellom Norge og dette store markedet stå overfor nye og forbedrede betingelser. En handelsavtale med GCC vil være gunstig for norsk næringsliv.

Forhandlingene mellom EFTA og Gulf Cooperation Council (Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Saudi-Arabia og Qatar) er avsluttet. Når handelsavtalen trer i kraft vil handelen mellom Norge og dette store markedet stå overfor nye og forbedrede betingelser. En handelsavtale med GCC vil være gunstig for norsk næringsliv.

Den siste forhandlingsrunden mellom EFTA og GCC startet mandag 21. april i Genève og forhandlingene ble avsluttet natten til 24. april. EFTA og GCC har forhandlet siden juni 2006.

For industrivarer vil avtalen innebære nulltoll for praktisk talt alle industrivarer, herunder fisk, og det er også oppnådd gode resultater for handel med tjenester. Handelsavtalen inneholder også bestemmelser om konkurranse, immaterielle rettigheter, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning. Partene har også forhandlet frem bilaterale landbruksavtaler. 
 
I løpet av de kommende månedene vil avtalen være gjenstand for en juridisk gjennomgang, før den blir klar for undertegning. Avtalen må deretter ratifiseres av Stortinget og de øvrige avtalepartene før den kan tre i kraft. På bakgrunn av fornevnte prosesser er det usikkert når handelsavtalen vil kunne tre i kraft. Følg med på www.handelsavtaler.no for mer informasjon om dette.

EFTAs forhandlinger med GCC har blitt ledet av Norge ved forhandlingsleder Erik Andreas Underland, Nærings- og handelsdepartementet. EFTA og GCC-landene har til sammen avholdt 6 forhandlingsrunder.

Samhandelen mellom Norge og GCC
I 2007 var samhandelen for varer mellom Norge og GCC 3.7 mrd. NOK, noe som gjør GCC til en viktig handelspartner for Norge. Maskineri (herunder elektrisk maskineri), optiske instrumenter og jern- og stålprodukter er de viktigste norske eksportvarene til GCC. Norge importer jern- og stålprodukter og organiske kjemikalier fra GCC. Importen beløp seg på 1,3 mrd. kroner i 2007. GCC-landene utgjør et svært viktig marked for norsk skipsfart og norske investeringer til markedet er i vekst. Den positive økonomiske utviklingen i GCC vil styrke regionens betydning for norsk økonomi i fremtiden og handelsavtalen vil videre underbygge denne utviklingen.

Klikk her for å lese mer om forhandlingene med GCC.