Forhandlingsmøte mellom EFTA og India i New Dehli

EFTA og India møttes i New Dehli 27. - 29. august for møter mellom eksperter og forhandlingsledere.

Partene diskuterte blant annet markedsadgang for varer, og jobbet videre med å gjennomgå tidligere utvekslede tilbud. Det ble også avholdt møter om markedsadgang for skipstransport. Det er viktig for EFTA-statene å forbedre markedsadgangen som er tilbudt av India både innen vare- og tjenestehandel. India er på sin side opptatt av bedre adgang for personer som skal levere tjenester i EFTA-statene.

Det ble også avholdt møter mellom eksperter innen offentlige anskaffelser, tvisteløsning og handelstiltak. I møtene mellom forhandlingslederne fikk en klarlagt posisjoner og diskutert videre fremdrift.

Det har til nå blitt avholdt elleve forhandlingsrunder mellom EFTA og India, samt en rekke forhandlingsmøter. Det er lagt opp til flere ekspertmøter før neste forhandlingsrunde, som etter planen vil finne sted senere i høst.