Forhandlingsmøter med tollunionslandene Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa)

De første forhandlingsmøtene med tollunionslandene Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa) fant sted 11. – 13. januar 2011 i Genève. Ekspedisjonssjef Jan Farberg i Nærings- og handelsdepartementet ledet forhandlingene for EFTA.

De første forhandlingsmøtene med tollunionslandene Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa) fant sted 11. – 13. januar 2011 i Genève. Ekspedisjonssjef Jan Farberg i Nærings- og handelsdepartementet ledet forhandlingene for EFTA.

Rubekasignering

Ekspedisjonssjef Jan Farberg - forhandlingsleder for EFTA (til høyre) og ekspedisjonssjef Maxim Medvedkov (forhandlingsleder for Russland) signerer  felles konklusjoner fra forhandlingsrunden.

I møtene presenterte EFTA sine avtaleforslag og partene ble enige om hovedprinsipper for forhandlingsopplegget videre.

Tollunionlandene opptrer som en enhet i forhandlinger om områder som omfattes av tollunionen (varer, SBS, TBT, handelstiltak, tollspørsmål). Tollunionlandene har individuelle synspunkter og merknader på øvrige områder (eks. tjenester, investeringer, offentlig innkjøp), men synspunktene er i stor grad sammenfallende også på disse områdene.

De videre forhandlinger om varer vil baseres på EFTAs avtaleforslag. RuBeKa satte pris på at EFTA tilbyr nulltoll for alle industrivarer fra avtalens ikrafttredelse, men indikerte at de selv ikke vil kunne tilby tilsvarende behandling for alle industrivarer. RuBeKa skisserte at deres varetilbud vil ta utgangspunkt i eliminering av tollsatser med utgangspunkt i Russlands konsoliderte varetilbud i tiltredelsesforhandlingene til WTO.

På møtet presenterte EFTA sitt forslag til tekst på området for bærekraftig utvikling (arbeidsstandarder og miljø). Partene ble enige om å fortsette diskusjonene på dette området.

Russland ga uttrykk for at de kan godta forhandlinger om offentlige innkjøp.

EFTA har ikke fremlagt egne avtaleforslag for handel med tjenester eller investeringer, fordi Russland har signalisert ønske om en annen avtalestruktur for disse områdene enn den som EFTA har benyttet hittil. RuBeKa redegjorde nærmere for sin tilnærming, som blant annet innebærer fellesbehandling av investeringer i, og utenfor tjenestesektoren. Den konseptuelle tilnærmingen til tjenester og investeringer vil være tema også under neste forhandlingsrunde. Det legges videre opp til å avholde et ekspertmøte om temaet i forkant av neste forhandlingsrunde.

Neste forhandlingsrunde finner sted i Almaty, Kasakhstan, 11.-14. april 2011.

Bilder under: Forhandlingslederne signerer felles konklusjoner fra forhandlingsrunden: (fra venstre til høyre) Zharkin Kakimzhanova (Kasakhstan), Valery Sadokho (Hviterussland), Maxim Medvedkov (Russland) og Jan Farberg (EFTA).