Forhandlingsmøter mellom EFTA og India i februar

Det ble avviklet forhandlingsmøter mellom EFTA og India i New Delhi 15.-18. februar 2011, der partene avklarte hvordan de videre forhandlingene om eliminering av toll og markedsadgang for tjenester skal foregå.

Det ble avtalt at forhandlingslederne fra EFTA-statene og India skal møtes to uker før neste forhandlingsrunde for å gjennomgå forhandlingskrav og mulige tilbud til hverandres krav. Partene skal på basis av det forhandlingslederne kommer frem til utveksle tilbud, med sikte på en detaljert gjennomgang i neste forhandlingsrunde.

Neste forhandlingsrunde vil finne sted i juni 2011.