Formell lansering av forhandlingene mellom EFTA-statene og Vietnam om en frihandelsavtale

Første forhandlingsrunde om en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Vietnam ble gjennomført i Hanoi 22.-23. mai 2012. Den formelle lanseringen av forhandlingene fant sted i Hanoi 3. juli 2012.

Den vietnamesiske industri- og handelsministeren Hoang undertegnet en Memorandum of Understanding (MoU) mellom EFTA-statene og Vietnam 3. juli 2012. EFTA-statene var representert ved Norges ambassadør til Vietnam, Ståle Risa, som overvar seremonien. EFTA-ministrene undertegnet MoU-en under EFTAs ministermøte i Gstaad 28. juni.

På grunnlag av partenes intensjon om å fremforhandle en bred frihandelsavtale har EFTA-statene valgt å tilstå Vietnam markedsøkonomistatus. Dette innebærer at Vietnam behandles som et regulært WTO-medlem ved at Norge frasier seg adgangen til å benytte seg av de midlertidige metodene for antidumpings- og antisubsidieberegning som følger av Vietnams tiltredelsesprotokoll til WTO. Norge vil imidlertid fortsatt kunne anvende antidumpings- og antisubsidietiltak som er beregnet på normal måte.