Første forhandlingsrunde EFTA og Albania

Første forhandlingsrunde mellom EFTA og Albania fant sted i Tirana i perioden 12.-14. mai 2009. EFTAs talsmann i forhandlingene var Hans Peter Tschani (Sveits), mens albansk side ble ledet Pranvera Kastrati. Forhandlingene ble holdt i en konstruktiv tone og det ble gjort betydelige fremskritt.

Første forhandlingsrunde mellom EFTA og Albania fant sted i Tirana i perioden 12.-14. mai 2009. EFTAs talsmann i forhandlingene var Hans Peter Tschani (Sveits), mens albansk side ble ledet Pranvera Kastrati. Forhandlingene ble holdt i en konstruktiv tone og det ble gjort betydelige fremskritt.

Albania er medlem av Verdens handelsorganisasjon (WTO) og CEFTA (Central European Free Trade Agreement). Videre har Albania inngått en Stabiliserings- og assosieringsavtale med EU (ikrafttredelse 1. april d.å.), og avsluttet forhandlingene om en handelsavtale med Tyrkia.

Samhandelen mellom Albania og Norge er beskjeden, men en handelsavtale med Albania vil legge betingelsene til rette for økt samhandel. En viktig ambisjon er å sikre norske aktører minst like gode betingelser som EU i Albania. I tillegg til liberalisering i handelen med varer, vil en handelsavtale med Albania inneholder bestemmelser om immaterielle rettigheter, generelle bestemmelser for investeringer og utviklingsklausuler for tjenester og offentlige anskaffelser.

Det er avtalt at neste runde vil avholdes i perioden 25.-26. juni 2009.