Første forhandlingsrunde med Bosnia-Hercegovina

Første forhandlingsrunde om en handelsavtale mellom EFTA og Bosnia-Hercegovina fant sted 28. – 29. april 2011 i Sarajevo.

EFTA og Bosnia-Hercegovina gjennomgikk hele bredden for en fremtidig handelsavtale og diskuterte blant annet handel med varer, bærekraftig utvikling, immaterielle rettigheter og tvisteløsning. Gjennomgangen viste at det er godt samsvar mellom partenes ambisjoner og runden var preget av god fremdrift på samtlige forhandlingsområder. Det tas sikte på å ferdigstille forhandlingene i løpet av året.

Handelen mellom Norge og Bosnia-Hercegovina er beskjeden og beløp seg til 60 millioner kroner i 2010. En handelsavtale vil kunne gi gode betingelser for økt handel i fremtiden.

Neste forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i mai.