Første forhandlingsrunde med Colombia og Peru

Første forhandlingsrunde for handelsavtaleforhandlingene mellom EFTA, Colombia og Peru skal være i Bogota, Colombia fra 4. til 8. juni. Bedrifter og andre aktører som handler med Colombia og Peru, eller på annen måte er aktive i disse markedene, oppfordres til å sende et innspill til Nærings- og handelsdepartementet.

Første forhandlingsrunde for handelsavtaleforhandlingene mellom EFTA, Colombia og Peru skal være i Bogota, Colombia fra 4. til 8. juni. Bedrifter og andre aktører som handler med Colombia og Peru, eller på annen måte er aktive i disse markedene, oppfordres til å sende et innspill til Nærings- og handelsdepartementet.

I forkant av første forhandlingsrunde skal partene utveksle forslag til avtaletekster og dette vil avklare partenes utgangsposisjoner for forhandlingene. Fordi første forhandlingsrunde er en tidlig fase av forhandlingene vil hovedandelen av diskusjonen være rundt partenes forslag til avtaletekster. Partene vil derfor bruke tid på å utforske hverandres posisjoner på de ulike områdene før det initieres forhandlinger om konsesjoner og bestemmelser. Under forhandlingsrunden vil det også bli avgjort hvordan fremdriften for kommende forhandlinger skal legges opp. I tillegg til forhandlingsrunden i Bogota, er det planlagt to følgende forhandlingsrunder i henholdsvis Lima og Genève. Følg utviklingen i forhandlingene på våre nettsider, www.handelsavtaler.no.


Klikk her for å sende oss innspill.

Klikk her for å besøke vår landside om Colombia.
Klikk her for å besøke vår landside om Peru.