Første forhandlingsrunde med Costa Rica, Honduras, Guatemala og Panama

Første forhandlingsrunde mellom EFTA og de mellomamerikanske statene Costa Rica, Honduras, Guatemala og Panama fant sted 28. februar – 1. mars 2012 i Genève.

Partene gjennomgikk hele bredden for en fremtidig frihandelsavtale og diskuterte blant annet handel med varer og tjenester, investeringer, opprinnelsesregler, handelsfasilitering, offentlige anskaffelser, immaterialrettsbeskyttelse, konkurranse og bærekraftig utvikling basert på avtaleforslag fra EFTA. De mellomamerikanske statene aksepterte hovedlinjene og strukturen for en frihandelsavtale basert på EFTAs forslag. Det var enighet om at partene i neste forhandlingsrunde skal gjennomføre ekspertmøter der EFTAs forslag vil gjennomgås i større detalj.

Det ble besluttet å starte forhandlinger med de mellomamerikanske statene Costa Rica, Honduras og Panama i EFTAs ministermøte 14. november 2011. Det er åpent for at øvrige land i den mellomamerikanske sammenslutningen CAEIS (bestående av Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua) kan tiltre forhandlingene på et senere tidspunkt. Guatemala sluttet seg til forhandlingene i desember.

Neste forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i Panama i juni.

Forhandlingslederne fra EFTA-statene og de mellomamerikanske statene Costa Rica, Guatemala, Honduras og Panama

(EFTA)