Status etter første forhandlingsrunde med Kina

Første forhandlingsrunde mellom Norge og Kina ble avholdt i Oslo 18. september 2008. Hovedtemaene i møtet var omfanget av en fremtidig avtale og struktureringen av videre forhandlinger. Ambassadør Haakon B. Hjelde var forhandlingsleder for Norge og økonomi- og handelsråd Kening Zhang var forhandlingsleder for Kina.

På møtet ble det enighet om at det skal tas sikte på å fremforhandle en bred avtale som blant annet skal omfavne varehandel, handel med tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter og styrking av miljø- og teknologisamarbeid. Begge parter var enige om at det var nødvendig å ha en fleksibel tilnærming til forhandlingene, noe som innebærer at ingen områder i utgangspunktet er utelukket fra forhandlinger.

Neste forhandlingsrunde vil foregå i Beijing. Tidspunktet ble tentativt satt til begynnelsen av desember. Innen den tid vil Norge og Kina utveksle handelsstatistikk og forslag til avtaletekster.