Første forhandlingsrunde med Montenegro

Første forhandlingsrunde mellom EFTA og Montenegro ble avholdt 30. – 31. mars 2011 i Podgorica.

EFTA og Montenegro gjennomgikk hele bredden for en fremtidig handelsavtale og diskuterte blant annet handel med varer, bærekraftig utvikling, immaterielle rettigheter og tvisteløsning. Gjennomgangen viste at det er godt samsvar mellom partenes ambisjoner og runden var preget av god fremdrift på samtlige forhandlingsområder. Det tas sikte på å ferdigstille forhandlingene i løpet av året.

Handelen mellom Norge og Montenegro er beskjeden per i dag, men en handelsavtale vil legge forholdene til rette for økt handel.

Neste forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i mai.