Første forhandlingsrunde med Serbia

Første forhandlingsrunde mellom EFTA og Serbia ble avholdt 28. – 30. april 2009 i Beograd. Anniken Mordal (forhandlingsleder, Nærings- og handelsdepartementet) og Bojana Todorovic (Assistant Minister for Multilateral and Regional Trade and Economic Cooperation) var forhandlingsledere for henholdsvis EFTA og Serbia.

Første forhandlingsrunde mellom EFTA og Serbia ble avholdt 28. – 30. april 2009 i Beograd. Anniken Mordal (forhandlingsleder, Nærings- og handelsdepartementet) og Bojana Todorovic (Assistant Minister for Multilateral and Regional Trade and Economic Cooperation) var forhandlingsledere for henholdsvis EFTA og Serbia.

EFTA og Serbia gjennomgikk hele bredden for en fremtidig handelsavtale og diskuterte handel med varer, immaterielle rettigheter samt tvisteløsning og juridiske spørsmål. Gjennomgangen viste at det var godt samsvar mellom partenes ambisjoner og runden var preget av god fremdrift på samtlige forhandlingsområder.

Norske næringsinteresser i Serbia er i første rekke knyttet til telekommunikasjon. Handelen mellom Norge og Serbia er beskjeden, men voksende. Fra 2007 til 2008 økte eksporten til Serbia med 29 prosent, mens importen fra Serbia økte med 156 prosent. Kunstgjødsel er per i dag den viktigste norske eksportartikkelen til Serbia.

Neste forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i juni.