Oppstart av forhandlinger om en handelsavtale mellom EFTA og Ukraina

Første forhandlingsrunde mellom EFTA og Ukraina fant sted 21. – 22. april i Kiev. Forhandlingsrunden ble åpnet med en lanseringsseremoni ledet av den ukrainske visestatsministeren Hryhoriy Nemyria, den ukrainske økonomiministeren Bogdan Danylyshyn og EFTAs visegeneralsekretær Didier Chambovey. Ekspedisjonssjef Einar Gunnarsson (Island) og viseøkonomiminister Valeriy Pyatnitskiy var forhandlingsledere for henholdsvis EFTA og Ukraina.

Første forhandlingsrunde mellom EFTA og Ukraina fant sted 21. – 22. april i Kiev. Forhandlingsrunden ble åpnet med en lanseringsseremoni ledet av den ukrainske visestatsministeren Hryhoriy Nemyria, den ukrainske økonomiministeren Bogdan Danylyshyn og EFTAs visegeneralsekretær Didier Chambovey. Ekspedisjonssjef Einar Gunnarsson (Island) og viseøkonomiminister Valeriy Pyatnitskiy var forhandlingsledere for henholdsvis EFTA og Ukraina.

Runden ble i hovedsak benyttet til å diskutere ambisjonsnivået for en handelsavtale og hovedlinjene for alle forhandlingsområdene. Det legges opp til å fremforhandle en bred handelsavtale som inkluderer elementer som handel med varer og tjenester, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, konkurranse og investeringer. Forhandlingene ble holdt i en god og konstruktiv tone, og har lagt et godt grunnlag for de videre forhandlingene. 

Norsk næringsliv har sterke interesser i Ukraina, blant annet innen telekommunikasjon og eksport av fisk. Handelen mellom Norge og Ukraina er i vekst og økte med 25 prosent fra 2007 til 2008.

Andre forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i august.