Første forstudiegruppemøte med Vietnam

Første møte i forstudiegruppen mellom EFTA og Vietnam ble avhold 11. – 12. august 2010 i Genève. Avdelingsdirektør Luong Hoang Thai (Industri- og handelsdepartementet) og avdelingsdirektør Sveinung Røren (Nærings- og handelsdepartementet) ledet møte på vegne av henholdsvis Vietnam og EFTA.

Forstudiegruppen ble etablert i mai 2010 ved undertegningen av en erklæring mellom EFTA-statene og Vietnam. Forstudien skal berede grunnen for senere forhandlinger om en handelsavtale og er sammensatt av representanter fra myndighetene i EFTA og Vietnam. Det første møtet i forstudiegruppen ble holdt i en god og konstruktiv tone, og har lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Forstudien vil blant annet dekke handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter og bærekraftig utvikling.

Neste møte i forstudiegruppen vil etter planen avholdes i Vietnam i november 2010.