Tredje forhandlingsrunde med Kina avholdt

Tredje forhandlingsrunde om en handelsavtale mellom Norge og Kina ble avholdt 10. – 13. mars 2009 i Beijing. Ambassadør Haakon B. Hjelde (Nærings- og handelsdepartementet) og ekspedisjonssjef Zhang Kening (Ministry of Commerce) var forhandlingsledere for henholdsvis Norge og Kina. Forhandlingsrunden var preget av god fremgang i diskusjonene om åpning av handelen mellom partene.

Tredje forhandlingsrunde om en handelsavtale mellom Norge og Kina ble avholdt 10. – 13. mars 2009 i Beijing. Ambassadør Haakon B. Hjelde (Nærings- og handelsdepartementet) og ekspedisjonssjef Zhang Kening (Ministry of Commerce) var forhandlingsledere for henholdsvis Norge og Kina. Forhandlingsrunden var preget av god fremgang i diskusjonene om åpning av handelen mellom partene.

Kina og Norge gjennomgikk hele bredden for en fremtidig handelsavtale og diskuterte handel med varer, handel med tjenester, immaterielle rettigheter samt tvisteløsning og juridiske spørsmål.

Under runden ble det avsatt god tid til informasjonsutveksling og gjennomgang av hovedinteresser og krav. Norge og Kina ble enige om å fortsette prosessen med å utveksle informasjon om blant annet regelverk og prosedyrer.

Betydelig fremdrift ble oppnådd på de fleste områder. Fjerde forhandlingsrunde skal etter planen avholdes i Norge i juni 2009.