Første møte i forstudien mellom EFTA og Russland

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen signerte en avtale om opprettelse av en felles studiegruppe med Russlands økonomi- og handelsminister, Elvira Nabiullina, i Moskva 4. desember 2007. Studiegruppen har i oppdrag å skrive en forstudie som gjennomgår handels- og investeringsrelasjonene mellom partene. 30. januar i år møttes EFTA og Russland i Moskva for å starte arbeidet med forstudien.

Forstudien vil blant annet dekke handel med varer og tjenester, opprinnelsesregler, immaterielle rettigheter, sanitære og phytosanitære bestemmelser, tekniske handelshindringer, handelsfasilitering og investeringer. Ambisjonen er å ferdigstille forstudien i løpet av 2008.

Et tettere samarbeid om handel og investeringer med Russland er viktig for norsk eksportnæring. Etter EU, USA, Kina og Canada er Russland nummer 5 på listen over Norges handelspartnere (Kilde: World Trade Atlas). 


Fakta
* De siste fire årene har det vært vekst i den norsk-russiske samhandelen, som nå er høyere enn noen gang tidligere.
* I 2006 importerte Norge varer og produkter fra Russland for 9,9 mrd. kroner, og norsk eksport til Russland var på 5,1 mrd. kroner.
* Fisk og sjømat utgjør den desidert største norske eksportvaren til Russland.


Klikk her for å lese mer om Russland.