Første steg mot en handelsavtale med Kina

Norske- og kinesiske myndigheter gjennomførte første møte i en felles studie 19. juni for å vurdere muligheten for en fremtidig handelsavtale. Møtet fant sted i Nærings- og handelsdepartementet. Studien skal etter planen gjennomføres i løpet av 2007.

Norske- og kinesiske myndigheter gjennomførte første møte i en felles studie 19. juni for å vurdere muligheten for en fremtidig handelsavtale. Møtet fant sted i Nærings- og handelsdepartementet. Studien skal etter planen gjennomføres i løpet av 2007.

Den norske delegasjonen ble ledet av ambassadør Haakon B. Hjelde. Hjelde har tidligere vært norsk ambassadør til Kina. Den kinesiske delegasjonen ble ledet av avdelingsdirektør i det kinesiske handelsdepartementet Zhang Shaogang.

Norske og kinesiske myndigheter diskuterte første gang muligheten for en felles handelsstudie i et møte i Beijing 1. februar 2007. Intensjonen om å sette i gang en slik studie ble bekreftet under statsministerens besøk til Kina i mars, der nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen diskuterte saken med viseminister Ma Xiuhong i det kinesiske handelsdepartementet.

I studien vil Norge og Kina utrede om det er grunnlag for å starte frihandelsforhandlinger ved å analysere områder som kan omfattes av en fremtidig handelsavtale. Områder som kan bli aktuelle i en tosidig handelsavtale med Kina er blant annet handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, handelsforenkling, e-handel, samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter og miljø- og teknologisamarbeid. Handelen med Kina er raskt økende og en handelsavtale kan gi ytterligere løft for norske bedrifter.

Bakgrunn om samhandelen med Kina
Norges samhandel med Kina har økt sterkt de siste årene. Kina er vår største handelspartner i Asia, både på eksport og på importsiden, og vår tredje viktigste handelspartner etter EU og Nord-Amerika.  I 2006 eksporterte Norge varer til Kina for 10,9 milliarder kroner. Samtidig var importen på 23 milliarder kroner. Norges viktigste eksportprodukter var Olje (4,4 mrd. kr.), maskiner (1,6 mrd. kr.) og fisk (1.1 mrd. kr.). Fra Kina importerte vi maskiner (4,1 mrd. kr.), klær (4,6 mrd. kr.), elektriske forbruksartikler (4 mrd. kr.), møbler (1,5 mrd. kr.) og leketøy (1,2 mrd. kr.). Kina er et viktig marked for norske tjenester herunder skipsfartstjenester og miljøtjenester.


Klikk her for å lese statssekretær Rikke Linds uttalelser om forstudien med Kina.