Forstudie mellom Vietnam og EFTA

EFTA og Vietnam har fullført arbeidet med en forstudie som har gjennomgått innholdet i og mulige gevinster av en handelsavtale mellom Vietnam og EFTA. Statssekretær Halvard Ingebrigtsen reiser til Vietnam i mars med sikte på å legge til rette for oppstart av forhandlinger om en handelsavtale.

Vietnam og EFTA har fullført arbeidet med en forstudie som har gjennomgått innholdet i og mulige gevinster av en handelsavtale mellom Vietnam og EFTA. Statssekretær Halvard Ingebrigtsen reiser til Vietnam i mars med sikte på å legge til rette for oppstart av forhandlinger om en handelsavtale.

Arbeidet med forstudien mellom Vietnam og EFTA har pågått i perioden august 2010 til januar 2011. Forstudien konkluderer med at det er et betydelig potensial for økt handel og investeringer mellom Vietnam og EFTA. Det blir videre understreket at forholdene ligger vel til rette for en handelsavtale. I en handelsavtale bør landene vurdere å inkludere alle tema som har blitt diskutert i forstudierapporten.

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen reiser til Vietnam i mars med sikte på å legge til rette for oppstart av forhandlinger om en handelsavtale. Han vil både ha politiske møter og møte næringsliv fra EFTA-statene og Vietnam. I tillegg vil EFTAs parlamentarikerkomité besøke Vietnam i februar.


Klikk her for å lese forstudierapporten.