Forstudien mellom EFTA og India er avsluttet

Høsten 2006 ble EFTA og India enige om å starte en felles forstudie med tanke på en fremtidig handelsavtale. Under det fjerde og siste møtet i forstudiegruppen 8.-10. oktober 2007, ble partene enige om et felles utkast til forstudierapport som tilråder at EFTA og India starter forhandlinger om en handelsavtale.

Høsten 2006 ble EFTA og India enige om å starte en felles forstudie med tanke på en fremtidig handelsavtale. Under det fjerde og siste møtet i forstudiegruppen 8.-10. oktober 2007, ble partene enige om et felles utkast til forstudierapport som tilråder at EFTA og India starter forhandlinger om en handelsavtale.


Forstudiegruppen for EFTA-India har møttes fire ganger i 2007. Formålet med å utføre en slik forstudie er å gå gjennom alle områder som det ville være aktuelt å inkludere i en handelsavtale og analysere partenes interesser og potensielle utbytte av en slik avtale. Gjennom arbeidet med forstudien har EFTA og India dannet seg et godt bilde av hverandres interesseområder og diskusjonene mellom landene har vært konstruktive.

Fjerde og siste møte i forstudiegruppen for EFTA-India fant sted i Vaduz, Liechtenstein, 8.-10. oktober. På møtet ble forstudiegruppen enige om et felles utkast til forstudierapport, som nå gjennomgås i India og EFTA-landene før den endelige godkjenningen av rapporten i hovedstedene. Utkastet til forstudie konkluderer med at en handelsavtale mellom India og EFTA vil medføre fordeler for alle parter. På dette grunnlaget anbefaler forstudiegruppen at EFTA og India starter forhandlinger så snart som mulig.