Fremgang i forhandlingene med GCC

Tredje forhandlingsrunde mellom EFTA og Gulf Cooperation Council fant sted i Genève 21-22 mars. GCC består av Bahrain, De forente Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. På tross av krevende forhandlinger, ble det oppnådd god fremgang på alle forhandlingsområder.

Tredje forhandlingsrunde mellom EFTA og Gulf Cooperation Council fant sted i Genève 21-22 mars. GCC består av Bahrain, De forente Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. På tross av krevende forhandlinger, ble det oppnådd god fremgang på alle forhandlingsområder.

Forhandlingene ble ført i ulike arbeidsgrupper, herunder arbeidsgruppen for varer (inklusiv landbruksvarer), immaterielle rettigheter, tjenester, offentlige anskaffelser, investeringer etc. Det ble oppnådd god fremgang på alle områder, og begge parter er innstilt på å legge til rette for ytterligere nedbygging av handelsbarrierer.

Forhandlingene med GCC startet i juni 2006. Det er ennå for tidlig å trekke konklusjoner med hensyn til avslutning av forhandlingene, men på bakgrunn av det gode forhandlingsresultatet i denne runden tas det sikte på en snarlig sluttføring av forhandlingene.

Det gjøres oppmerksom på at denne forhandlingsrunden formelt sett ble betegnet som tekniske samtaler. Dette på grunn at forhandlingsleder for GCC-landene ikke var tilstede.Klikk her for å sende oss innspill.

Klikk her for å lese mer om samarbeidserklæringen med GCC.