Frihandelsavtalen med Peru i kraft 1. juli

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Peru trer i kraft for Norge og Peru 1. juli 2012. Den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Peru trer i kraft samme dag.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Peru trer i kraft for Norge og Peru 1. juli 2012. Den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Peru trer i kraft samme dag. 

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Peru ble undertegnet av EFTA-statene på EFTAs ministermøte i Reykjavik 24. juni 2010 og av Peru i Lima 14. juli 2012.

Avtalen med Peru omfatter handel med varer, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, konkurranseregler og teknisk bistand. Frihandelsavtalen inneholder også en utviklingsklausul for tjenestehandel. Partene forplikter seg til å starte forhandlinger om et kapittel om tjenester, inkludert internasjonale maritime tjenester, innen ett år etter avtalens ikrafttredelse.

Frihandelsavtalen sikrer norske eksportører og investorer økt forutsigbarhet og bedre rammebetingelser i Peru. Gjennom avtalen får Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Avtalen innebærer tollfrihet for alle industrivarer etter en nedtrappingsperiode, med noen mindre unntak. For de viktigste norske eksportvarene innrømmer Peru full eliminering av toll fra avtalens ikrafttredelse, dvs. fra 1. juli 2012. Dette gjelder blant annet for de fiskeslag Norge anser som viktigst, de fleste maskintyper og kunstgjødsel.