God fremdrift i forhandlingene med Algerie

Tredje forhandlingsrunde med Algerie ble avholdt i Alger 5.-7. mai. Det var god fremdrift på alle områder under forhandlingene.

Tredje forhandlingsrunde med Algerie ble avholdt i Alger 5.-7. mai. Det var god fremdrift på alle områder under forhandlingene.

I marginen av forhandlingsrunden fremforhandlet Norge og Algerie en bilateral avtale om skipsfart. Avtalen vil sikre norske aktører gode og forutsigbare vilkår, på linje med EU, i Algerie.

Det økonomiske samkvemmet mellom Norge og Algerie er størst innenfor olje- og gassektoren der StatoilHydro eier andeler i feltene In Salah og In Amenas sammen med BP og Algeries statlige olje- og gasselskap Sonatrach. I Algerie finnes det også betydelige markedsmuligheter innen energi og miljøteknologi. Algerie er blant de viktigste markeder for norsk skipsfartsnæring i Afrika. I 2006 var det 416 anløp med norskeide skip i havner i Algerie, hvorav 315 anløp med tankskip.

Algerie har en assosieringsavtale med EU som trådte i kraft i september 2005. På grunn av denne avtalen har norske bedrifter hatt dårligere eksportsvilkår enn EUs bedrifter i Algerie. Denne forskjellsbehandlingen vil kunne utlignes med en handelsavtale.


Klikk her for å lese mer på vår landside om Algerie.