God fremdrift i forhandlingene med India

Niende forhandlingsrunde mellom EFTA og India ble avviklet i New Dehli 12.–14. oktober. Det var god fremdrift i forhandlingene og det ble lagt til rette for å starte detaljerte forhandlinger om markedsadgang for handel med tjenester og varer i neste møterunde.

Niende forhandlingsrunde mellom EFTA og India ble avviklet i New Dehli 12.–14. oktober. Det var god fremdrift i forhandlingene og det ble lagt til rette for å starte detaljerte forhandlinger om markedsadgang for handel med tjenester og varer i neste møterunde.

Det ble gjort betydelige fremskritt under den siste møterunden mellom EFTA og India og partene er enige om at en de i kommende forhandlingsrunder skal prioritere gjennomgang av forhandlingstilbud.

Partene drøftet bestemmelsene om handel med tjenester og det tas sikte på en mer detaljert gjennomgang av krav og tilbud i neste forhandlingsrunde. Inntrykket fra foregående forhandlingsrunde om at India vil søke å imøtekomme Norge innenfor de begrensninger indisk lovgivning setter ble ytterligere befestet. Dette gjelder særlig innenfor viktige norske områder som skipsfart og telekommunikasjon. EFTA og India vil for første gang diskutere bærekraftig utvikling på ekspertnivå under neste forhandlingsrunde.

Neste forhandlingsrunde er berammet til 30. november til 2. desember i New Dehli. Det skal i forkant avholdes eget møte mellom partene på forhandlingsledernivå.