God fremdrift i forhandlingene med Mellom-Amerika

Tredje forhandlingsrunde om en frihandelsavtale mellom EFTA og de mellomamerikanske landene Costa Rica, Guatemala, Honduras og Panama ble avholdt 20. – 24. august 2012 i San José.

Det ble avholdt forhandlingsmøter om de fleste tema som avtalen vil dekke, herunder handel med varer og tjenester, investeringer, opprinnelsesregler, handelsfasilitering, offentlige anskaffelser, konkurranse, institusjonelle bestemmelser og bærekraftig utvikling. Runden var preget av gode diskusjoner og betydelig fremskritt ble gjort.

Neste runde vil avholdes i Genève i slutten av oktober.