Fremgang i forhandlingene med Colombia og Peru

Andre runde i forhandlingene mellom Colombia, Peru og EFTA fant sted i Lima den siste uken i august. Forhandlingene var utfordrende, men hadde god fremdrift på en rekke områder.

Andre runde i forhandlingene mellom Colombia, Peru og EFTA fant sted i Lima siste uken i august. Forhandlingene var utfordrende, men hadde god fremdrift på en rekke områder.

Det legges opp til å fremforhandle en annengenerasjonsavtale som dekker en rekke områder. Bedrifter og andre aktører som handler med Colombia og Peru, eller på annen måte er aktive i disse markedene, vil mest sannsynlig berøres av handelsavtalen. Vi oppfordrer derfor bedrifter til å sende et innspill til Nærings- og handelsdepartementet

I første forhandlingsrunde utforsket partene hverandres posisjoner på de ulike områdene. I andre forhandlingsrundene har partene begynt de reelle forhandlingene om konsesjoner og bestemmelser. I forbindelse med handelsavtalen forhandles det også teknisk bistand. 

Tredje forhandlingsrunde vil holdes i Genève fra søndag 28. oktober til og med lørdag 3. november. Det er videre planlagt en følgende forhandlingsrunde i Bogóta. Partene har ambisjoner om å ferdigstille forhandlingene i første halvår 2008. Følg utviklingen i forhandlingene på våre nettsider, www.handelsavtaler.no.


Klikk her for å lese om den første forhandlingsrunden.

Klikk her for å besøke våre landsider om Colombia og Peru.