God fremgang i forhandlingene med Montenegro

Andre forhandlingsrunde mellom EFTA og Montenegro ble avhold 19. – 20. mai 2011 i Liechtenstein. Det er kun noen få utestående spørsmål etter forhandlingsrunden og partene tar sikte på å avslutte forhandlingene i sommer.

EFTA og Montenegro forhandler med sikte på å ferdigstille en frihandelsavtale hvor hovedvekten ligger på handel med varer. I tillegg til forbedret markedsadgang og enklere vareflyt vil avtalen også inneholde bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter, immaterielle rettigheter, tvisteløsning mv. De utestående spørsmålene i avtalen er knyttet til markedsadgang for fisk og for landbruksvarer og forventes løst på neste møte i juli.

Inngåelsen av en frihandelsavtale med Montenegro er et ledd i  norsk Vest-Balkanpolitikk og vil bidra til å integrere Montenegro i Europa. Avtalen vil bidra til økt handel mellom Norge og Montenegro.