God start på forhandlingene mellom EFTA og Indonesia

EFTA og Indonesia har innledet forhandlinger om en økonomisk samarbeidsavtale (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA). Første forhandlingsrunde fant sted i Jakarta 31. januar – 2. februar og la et godt grunnlag for videre forhandlinger. Siktemålet er at avtalen med Indonesia vil være en omfattende klassisk handelsavtale som i tillegg inneholder samarbeidselementer som faglig bistand og kapasitetsbygging.

EFTA og Indonesia har innledet forhandlinger om en økonomisk samarbeidsavtale (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA). Første forhandlingsrunde fant sted i Jakarta 31. januar – 2. februar og la et godt grunnlag for videre forhandlinger. Siktemålet er at avtalen med Indonesia vil være en omfattende klassisk handelsavtale som i tillegg inneholder samarbeidselementer som faglig bistand og kapasitetsbygging. Det vil forhandles om handel med varer og tjenester, investeringer, immaterialrettsbeskyttelse, opprinnelsesregler, handelsforenkling, bærekraftig utvikling og samarbeidselementer.

Indonesia er et stort marked i Asia, og et potensielt vekstmarked for Norge. Norsk eksport til Indonesia utgjorde i 2009 1,33 milliarder kroner, hvorav 412 millioner kroner var vareeksport og 920 millioner eksport av tjenester. En rekke norske selskaper er allerede etablert i Indonesia. Markedsadgang for norsk industrivareeksport, inkludert fisk, samt eksport av handel med tjenester, særlig skipsfartstjenester, energirelaterte tjenester og telekommunikasjon prioriteres.

Neste runde er tentativt lagt til Genève i juni 2011.