Handelen med Sør-Korea øker kraftig

Etter at handelsavtalen med Sør-Korea trådte i kraft, har man sett en kraftig økning av norsk vareeksport til Sør-Korea. I de tre første månedene i 2007 var norsk eksport til Sør-Korea hele 51 prosent høyere enn i tilsvarende måneder i 2006. Importen fra Sør-Korea økte med hele 40 prosent.

Etter at handelsavtalen med Sør-Korea trådte i kraft, har man sett en kraftig økning av norsk vareeksport til Sør-Korea. I de tre første månedene i 2007 var norsk eksport til Sør-Korea hele 51 prosent høyere enn i tilsvarende måneder i 2006. Importen fra Sør-Korea økte med hele 40 prosent.

Sør-Korea er Norges sjette største handelspartner utenfor EU og Nord-Amerika. Utenom EU og Nord-Amerika (USA og Canada) er det bare Kina, Japan og Russland som er viktigere handelspartnere for Norge. De viktigste norske eksportvarene til Sør-Korea er maskiner, optiske og medisinske instrumenter, fisk og jern/stål. Norge importerer i hovedsak transportmidler som skip og biler samt elektronikk og maskiner.

Handelsavtalen mellom EFTA og Sør-Korea ble undertegnet 15. desember 2005 og trådte i kraft 1. september 2006. Avtalen innebærer at Sør-Korea vil fjerne toll på mer enn 99 prosent av alle industrivarer innen 1. januar 2013. Handelsavtalen gir videre økt forutsigbarhet for norsk eksport av tjenester til Sør-Korea.

Etter at avtalen trådte i kraft har norsk vareeksport til Sør-Koreas økt betydelig. Selv om det er for tidlig å si nøyaktig til hvilken grad tollreduksjonene Sør-Korea har foretatt seg har innvirket på norsk eksportøkning er det verdt å merke seg at eksporten i de tre første månedene i 2007 var hele 51 prosent høyere enn i tilsvarende måneder i 2006. Importøkningen fra Sør-Korea på 40 prosent  i denne perioden skyldes i hovedsak sterk økning i import av skip.

Eksporten av norsk fisk økte med en gang avtalen trådte i kraft. I perioden september – desember 2006 var eksporten av norsk laks over 40 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2005. Tabellen nedenfor viser utviklingen av norsk eksport i år sammenlignet med samme periode i 2006.

Utvikling i eksport av de viktigste norske varene til Sør-Korea, januar – mars 2007 i forhold til 2006 (tallene i millioner kroner):


 Varebeskrivelse

Jan. – mars 2006

Jan. – mars. 2007

Økning 06/07

Totalt

1127

1699,3

51%

Maskineri

659,4

1078,7

63,6%

Optiske instrumenter  

162,1

209,2

29%

Elektrisk maskineri

27

97,2

260%

Jern og stål

33,9

84,7

150,2%

Fisk og sjømat

65,9

81,2

23%

Tallene er hentet fra World Trade Atlas

Klikk her for å lese mer om handelsavtalen med Sør-Korea.