Undertegning av handelsavtale med Egypt

Handelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt ble undertegnet 27.01.2007 under verdens økonomiske forum i Davos. Handelsavtalen omfatter industriprodukter, fisk og marine produkter, og vil sikre norske bedrifter god adgang til det egyptiske markedet.

Handelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt ble undertegnet 27. januar 2007 under verdens økonomiske forum i Davos. Handelsavtalen omfatter industriprodukter, fisk og marine produkter, og vil sikre norske bedrifter god adgang til det egyptiske markedet.

Egypt importerer i økende grad fra Norge. Norsk eksportverdi til Egypt for 2005 var på omlag 350 millioner kroner. Det er særlig optiske og medisinske instrumenter og maskiner som eksporteres i dag. Handelsavtalen vil bidra til å redusere tollsatsene, sikre samme konkurransevilkår som EU-bedrifter har i Egypt og således åpne det egyptiske markedet for fremtidig norsk eksport. For fisk har EFTA oppnådd langt bedre vilkår enn EU, og avtalen sikrer omfattende tollreduksjoner og kvoter samt en forpliktelse om full frihandel etter 14 år.

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetting med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene innen år 2010. På bakgrunn av dette har EFTA forhandlet frem en rekke handelsavtaler med middelhavsland, som Egypt. Les en grundigere forklaring i vår ordliste.

Avtalen er planlagt å tre i kraft i 2007. Følg med på våre nyhetssider for å få nærmere informasjon om dato for ikrafttredelsen. Når handelsavtalen trer i kraft innlemmes Egypt i den såkalte Euro-Med-kumulasjonen (se vår ordliste). 

I tillegg til handelsavtalen har Norge inngått en bilateral avtale om landbruksvarer som medfører at utvalgte egyptiske landbruksprodukter vil oppnå tollreduksjoner ved import til Norge. Norge har også inngått en bilateral avtale om teknisk bistand som skal iverksettes i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Klikk her for å gå til vår landside om Egypt.