Handelsavtaleforhandlinger med Algerie

EFTA og Algerie har besluttet å starte handelsavtaleforhandlinger. Første forhandlingsrunde vil holdes i Geneve, 10. - 12. november.

EFTA og Algerie har besluttet å starte handelsavtaleforhandlinger. Første forhandlingsrunde vil holdes i Geneve, 10. - 12. november.

EFTA og Algerie har tidligere inngått en samarbeidserklæring som ble undertegnet 12.12.2002. Samarbeidserklæringen la grunnlaget for at partene har møttes gjennom en blandet komité.

For Norge er Algerie blant annet en viktig partner innenfor olje og gass sektoren. Skipsfartssektoren er en annen sektor som vil kunne tjene på en EFTA-handelsavtale med Algerie.

Algerie har en  assosiasjonsavtale med EU som trådte i kraft i september 2005. På grunn av denne avtalen har norske bedrifter hatt dårligere eksportsvilkår enn EUs bedrifter. En handelsavtale med Algerie vil kunne sikre EU-parallelitet for norske eksportører og importører.


Klikk her for å lese samarbeidserklæringen med Algerie.