Handelsavtalen med Egypt lanseres i Kairo

Handelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt blir offisielt lansert i dag. Lanseringen finner sted i Kairo, med nærmere 400 næringslivsrepresentanter til stede. Det er forventet at avtalen vil komme norske bedrifter til gode, ved at den stimulerer til vekst i norsk eksport til Egypt.

Handelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt blir offisielt lansert i dag. Lanseringen finner sted i Kairo, med nærmere 400 næringslivsrepresentanter til stede. Det er forventet at avtalen vil komme norske bedrifter til gode, ved at den stimulerer til vekst i norsk eksport til Egypt.

Norge har formannskapet i EFTA dette halvåret, og statssekretær Frode Berge i Nærings- og handelsdepartementet deltar som Norges representant på markeringen i Kairo.

Handelsavtalen vil gi norske eksportører bedre betingelser for eksport til Egypt. Avtalen ble signert i Davos 27. januar og trådte i kraft 1. august. I 2006 var samhandelen mellom Norge og Egypt på 418 millioner kroner. Av dette utgjorde norsk eksport til Egypt 272 millioner, mens importen fra Egypt var på 146 millioner kroner.

Eksporten er dominert av fisk og fiskeprodukter (33%) og maskiner (21%). I tillegg er elektriske maskiner, kjemiske og optiske produkter viktige eksportartikler. Importen omfatter i hovedsak bomull/tekstiler (24%), frukt, nøtter og grønnsaker (19%) og salt (10%). Andre viktige produkter i importen er tepper, maskiner og kjemiske produkter.

Avtalen omfatter med få unntak handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer, fisk og andre marine produkter. Videre inneholder avtalen basisbestemmelser for investeringer, kapitalbevegelser, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, og en utviklingsklausul for handel med tjenester. Parallelt med handelsavtalen har Norge og Egypt inngått en bilateral landbruksavtale.

EFTA-landene har fått tilnærmet samme handelsbetingelser som EU for industrivarer. Samtidig har avtalen gitt Norge betydelig bedre markedsadgang til Egypt enn EU for fisk og marine produkter.

Klikk her for å lese mer om handelsavtalen.