Handelsavtalen med Peru undertegnet

Handelsavtalen mellom EFTA-statene og Peru er undertegnet. For de viktigste norske eksportvarene vil det bli nulltoll fra avtalens ikrafttredelse.

Handelsavtalen mellom EFTA-statene og Peru er undertegnet. For de viktigste norske eksportvarene vil det bli nulltoll fra avtalens ikrafttredelse. 

I forbindelse med EFTAs ministermøte i Reykjavik 24. juni 2010 undertegnet nærings- og handelsminister Trond Giske avtalen på vegne av Norge. I tillegg undertegnet de øvrige EFTA-ministrene Össur Skarphéðinsson (Island), Aurelia Frick (Liechtenstein) og Doris Leuthard (Sveits) avtalen på vegne av sine land. Perus handels- og turismeminister Martín Pérez undertegnet avtalen 14. juli 2010 i Lima.

Handelsavtalen trer i kraft mellom Norge og Peru etter at begge land har ratifisert avtalen.

Klikk her for å lese handelsavtalen.