Handelsavtalen med SACU trer i kraft 1. mai

Handelsavtalen mellom Norge (EFTA) og den sørafrikanske tollunionen (SACU), bestående av Sør-Afrika, Botswana, Namibia, Swaziland og Lesotho, trer i kraft 1. mai. Norge har oppnådd spesielt gode betingelser for eksport av fisk.

Handelsavtalen mellom Norge (EFTA) og den sørafrikanske tollunionen (SACU), bestående av Sør-Afrika, Botswana, Namibia, Swaziland og Lesotho, trer i kraft 1. mai. Norge har oppnådd spesielt gode betingelser for eksport av fisk.

Med få unntak omfatter avtalen handel med industrivarer, fisk og bearbeidede landbruksvarer. Avtalen inneholder også bestemmelser for blant annet konkurranse, investeringer, offentlige innkjøp og en utviklingsklausul for handel med tjenester. Den danner således en god plattform for videreutvikling av handels- og samarbeidsforbindelsene mellom partene.

Avtalen innebærer at norsk eksport av industrivarer vil oppnå tilnærmet de samme betingelser som EU og sikrer at norsk eksport av varer ikke vil bli diskriminert i forhold til EU i Sør-Afrika.

Innen ni år vil Norge oppnå full frihandel med fisk og marine produkter. Ingen andre stater, inkludert EU og Chile, har handelsavtaler med SACU-landene som dekker handel med fisk.

Klikk her for å lese mer om handelsavtalen.

Norge har også fremforhandlet en bilateral avtale om handel med landbruksvarer med SACU-landene som også trer i kraft 1. mai.

Blant SACU-landene er Sør-Afrika det viktigste norske markedet. Verdien av norsk eksport til Sør-Afrika utgjorde omlag 987 millioner kroner i 2007. Dette innebærer en økning på over 300 prosent siden 2001.