Handelsavtalen med Egypt trer i kraft 1. august

Handelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt trer i kraft 1. august 2007. Etter 10 år med forhandlinger ble handelsavtalen ferdigforhandlet tidligere i år.

Handelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt trer i kraft 1. august 2007. Etter 10 år med forhandlinger ble handelsavtalen ferdigforhandlet tidligere i år.

Handelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt vil kunne bidra til å øke samhandelen mellom partene. I forhandlingene oppnådde EFTA preferensiell behandling for en rekke industrivarer og fisk fra avtalens ikrafttredelse, noe som er med på å skape bedre vilkår for norske bedrifter som eksporterer til Egypt. En del varegrupper vil være gjenstand for tollkvoter og tollavtrapping frem til 2020. EFTA-landene har innrømmet Egypt tollfrihet for hovedandelen av industrivarer (inkludert fisk) fra Egypt.

Den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Egypt trer i kraft samtidig med handelsavtalen.
Klikk her for å lese mer om handelsavtalen med Egypt.

Klikk her for å lese om handelsavtaler med andre land.