Hong Kong og EFTA enige om en handelsavtale

Hong Kong og EFTA sluttførte forhandlingene om en handelsavtale 4. mars i Bern. Resultatet er godt sett med norske øyne. Vi oppnådde blant annet bedre vilkår enn i WTO både for handel med varer og tjenester og sikret forpliktende ikke-diskriminerende etableringsadgang.

EFTA og Hong Kong startet forhandlinger i januar 2010. Etter fire forhandlingsrunder i løpet av 2010, gjensto det et knippe uavklarte spørsmål, primært med hensyn til opprinnelsesregler og handel med tjenester. De uavklarte spørsmålene ble behandlet på et forhandlingsmøte i Bern i Sveits 28. februar-4. mars 2011, hvor man til slutt kom i mål.

Handelsavtalen med Hong Kong er en omfattende avtale som dekker handel både med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler, handelsforenkling og bærekraftig utvikling.

Hong Kong er blant verdens mest åpne økonomier, med null i anvendt tollsats for alle varer og relativt få restriksjoner for handel med tjenester, herunder investeringer i tjenestesektoren. På varesiden sikrer handelsavtalen at nulltollpraksisen videreføres i fremtiden. Hong Kong og Norge ble dessuten enige om ikke-anvendelse av alle typer handelstiltak (for eksempel antidumping) seg imellom. Hong Kong seg også til markedsadgang utover sitt forpliktelsesnivå i WTO for en rekke tjenestesektorer, inkludert de viktigste for norsk tjenesteeksport (skipsfarts- og energirelaterte tjenester, telekommunikasjon og sjø- og energiforsikring). Avtalen med Hong Kong vil bidra til bedre forutsigbarhet for våre eksportører.

Det gjenstår kun teknisk arbeid før avtalen vil være klar for formell undertegning og ratifisering.