Ikrafttredelse av frihandelsavtalen med Montenegro 1. november

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Montenegro og avtalen om handel med landbruksvarer mellom Norge og Montenegro trådte i kraft 1. november 2012.

- Frihandelsavtalen med Montenegro er en del av norsk Vest-Balkan-politikk. Denne politikken dreier seg om å integrere landene på Vest-Balkan i europeiske- og transatlantiske strukturer, arbeide for politisk stabilitet i regionen, bidra til sosial og økonomisk utvikling og støtte opp om demokratisering, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Forhandlingene om en frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Montenegro ble gjennomført på under et halvt år og avtalen ble undertegnet 14. november 2011. Avtalen åpner for at partene kan anvende avtalen midlertidig før den trer i kraft. Norge gjorde dette fra 15. oktober 2012, slik at montenegrinske eksportører og norske importører allerede fra denne dato nøt godt av preferansene som gis i avtalen.

- Frihandelsavtalen sikrer at montenegrinske produkter får like god tilgang til det norske markedet som andre land i Europa. Jeg håper at importen fra Montenegro vil øke som følge av denne avtalen, sier Giske.

For Norge innebærer frihandelsavtalen forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Montenegro skal fjerne all toll for industrivarer fra avtalens ikrafttredelse.

Frihandelsavtalen med Montenegro er den første avtalen hvor EFTA fikk gjennomslag for modellkapitlet om handel og bærekraftig utvikling, og er dermed den andre avtalen etter Hongkong SAR som inneholder bestemmelser knyttet til miljø og arbeidstakerrettigheter. Kapitlet bidrar til en bevisstgjøring og aksept av at handel skal foregå på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling.

Ministre fra EFTA-statene og Montenegro i forbindelse med undertegnelse av frihandelsavtalen
(EFTA)