Kina og Norge starter forhandlinger om handelsavtale

Forhandlingene om en handelsavtale mellom Norge og Kina er i gang. Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad og den kinesiske visehandelsministeren Hong Qiu markerte oppstarten ved å underskrive en avtale (Memorandum of Understanding) i Oslo 18. september 2008.

– Gjennom forhandlingene tar Norge og Kina sikte på å utvikle nye og bedre rammebetingelser for handel og næringsvirksomhet.  Dette vil gi norske bedrifter fortrinn og enda bedre vilkår på det kinesiske markedet, sier Brustad.

Kina er en av Norges viktigste handelspartnere for varer. På importsiden kommer Kina på femteplass.  Vi importerte varer til en verdi av 28,3 milliarder kroner i 2007, mens vi eksporterte for 9,4 milliarder. Det gjør Kina til vårt viktigste eksportmarked i Asia.

Før forhandlingene startet gjennomførte norske og kinesiske myndigheter en felles forstudie i fjor. Da ble områder som kan bli aktuelle å inkludere i en handelsavtale, gjennomgått. Dette inkluderer blant annet handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, handelsforenkling, og miljø- og teknologisamarbeid.

– Forhandlinger er aldri enkle og de kan ta tid, men vi er godt forberedt. Det viktigste er at vi oppnår et balansert resultat som ivaretar norske interesser på en helhetlig måte, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Faktabakgrunn
Dette er første gang siden 1992 at Norge alene fremforhandler en bilateral handelsavtale. Regjeringen satser på å styrke de økonomiske båndene med viktige land i Asia. Som medlem av EFTA har Norge fra før handelsavtaler med Singapore og Sør-Korea. Slike handelsavtaler er et nyttig supplement til WTO, for å sikre norsk markedsadgang i viktige markeder utenfor EU.

Norge eksporterer bl.a. maskiner/utstyr, fisk, kunstgjødsel, organiske kjemikalier, nikkel og optiske instrumenter til Kina. Vi importerer bl.a. maskiner, klær, møbler og leketøy. Kina blir stadig viktigere for norsk tjenesteeksport, særlig innen skipsfart. Regjeringen øker også satsingen på miljøteknologisamarbeid med Kina.

Norske selskaper satser også i Kina, og godt over 100 norske selskaper er i dag etablert i landet.