EFTAs tredjelandsarbeid seiler i medvind

Statssekretær Annelene Svingen representerte Norge i EFTAs sommerministermøte 30. juni 2008. På ministermøtet konstanterte ministrene at EFTAs tredjelandsarbeid har hatt en meget positiv utvikling i år. Så langt i år har EFTA undertegnet en handelsavtale med Canada og avsluttet forhandlinger om handelsavtaler med Colombia og Samarbeidsrådet for Gulfstatene (Gulf Cooperation Council).

Statssekretær Annelene Svingen representerte Norge i EFTAs sommerministermøte 30. juni 2008. På ministermøtet konstanterte ministrene at EFTAs tredjelandsarbeid har hatt en meget positiv utvikling i år. Så langt i år har EFTA undertegnet en handelsavtale med Canada og avsluttet forhandlinger om handelsavtaler med Colombia og Samarbeidsrådet for Gulfstatene (Gulf Cooperation Council).

Statssekretær Annelene Svingen møtte ministre fra Island, Liechtenstein og Sveits i EFTAs ministermøte i Lugano, Sveits 30. juni 2008. På dagsorden for ministermøtet stod prioriteringer for EFTA-samarbeidet neste halvår, og utviklinger innen EØS-samarbeidet. -EFTA-samarbeidet er meget viktig for Norge, både det arbeidet som skjer på frihandelsområdet for å skape gode rammebetingelser for norske bedrifters handel med utlandet, og som forum for å møte de andre EØS-landene, sier Statssekretær Svingen.

2008 har så langt vært svært produktivt for EFTA-samarbeidet. En handelsavtale med Canada ble undertegnet i januar, og avtaler med Colombia og Gulf Cooperation Council (Saudi-Arabia, Kuwait, Oman, De forente arabiske emirater, Qatar og Bahrain) ble ferdigforhandlet i løpet av våren.

EFTA-ministrene uttrykte enighet om at oppstart av forhandlinger med India og fullførelse av forstudien med Russland var EFTAs hovedprioriteringer for neste halvår. Ministrene var fornøyde med statusrapporten for forstudien mellom Russland og EFTA som ble lagt frem i møtet viser at det er god fremgang i arbeidet. Norge leder arbeidet med forstudien med Russland på EFTA-siden.

Det var også enighet mellom EFTA-ministrene om å fortsatt prioritere store og voksende markeder i Asia høyt, noe som innebærer at EFTA vi fortsette arbeidet med å engasjere Indonesia og Malaysia i forhandlinger om en handelsavtale.

Viktigheten av å etablere handelsavtaler med land i Europa ble også understreket. I denne sammenhengen ble det gjentatt at Ukraina er en aktuell forhandlingsmotpart nå som landet er blitt medlem av WTO. Ukraina er et viktig marked for Norge, ikke minst når det gjelder fisk, sjømat og telekommunikasjonstjenester. EFTA vil også fortsette å arbeide for å etablere handelsavtaler med land på Vest-Balkan, slik som Serbia og Albania.

I tråd med den norske regjeringens fokus på miljøspørsmål, foreslo statssekretær Svingen under møtet at EFTA nedsetter en arbeidsgruppe for å diskutere hvordan EFTA i større grad kan integrere miljøbestemmelser i fremtidige handelsavtaler. Dette norske initiativet ble hilst velkommen av de andre EFTA-ministrene.

Colombias handelsminister Luis Guillermo Plata deltok i en markering av ferdigstillingen av forhandlingene mellom EFTA og Colombia om en handelsavtale. -Den norske regjeringen er fornøyd med at disse forhandlingene er avsluttet, og håper at handelsavtalen kan underskrives i løpet av året, sier Statssekretær Svingen.