Modernisering av frihandelsavtalen med Canada

Norge møter Canada i mai for å drøfte mulighetene for å modernisere frihandelsavtalen. Hovedspørsmålet gjelder om partene bør inkludere bestemmelser om handel med tjenester, etableringer og offentlige anskaffelser. Behovet for at Canada fjerner toll for skip kan også bli inkludert i drøftelsene

EFTAs frihandelsavtale med Canada trådte i kraft 1. juli 2009 og innebærer at Canada har eliminert toll for alle industrivarer og fisk, med få unntak. Viktigst for Norge er unntak for noen typer skip:

• Passasjerskip og ferger, transportskip, slepe- og skyvefartøyer, mudderverk, fyrskip, flytedokker og enkelte typer plattformer/lektere
• Tankskip, fiskefartøyer og fabrikkskip med høyst 30,5 meters lengde, boreplattformer, produksjonsplattformer, boreskip og – lektere og flytende borefartøyer samt enkelte andre typer båter (unntatt krigsskip og åpne båter)

For noen fartøy der tollen i henhold til prinsippene ovenfor skal avvikles etter 10 eller 15 år, og som er over en viss størrelse, har Canada likevel avviklet all toll, fordi det ikke produseres nok slike skip i Canada. Dette gjelder cruiseskip og ferger, tankskip, transportskip og åpne skip over 194,13 meters lengde og dekksbredde på over 32,31 meter.

Den eksisterende frihandelsavtalen har ikke materielle bestemmelser om handel med tjenester eller bedriftsetableringer, og meget enkle bestemmelser om offentlige anskaffelser. Frihandelsavtalen inneholder utviklingsklausuler som innebærer at det skal innledes forhandlinger tre år etter avtalens ikrafttredelse om å utvikle avtalen på disse feltene.

I mai vil Nærings- og handelsdepartementet, sammen med de øvrige EFTA-landene, møte Canada i Ottawa for å diskutere behovet for å modernisere frihandelsavtalen. Nærings- og handelsdepartementet ønsker innspill om ting som kan gjøres for å gjøre handel med Canada enklere og mer forutsigbar.

Trykk her for å gi innspill.

Les mer om frihandelsavtaler her