Møte i Den blandede komité med Det palestinske området

Det fjerde møtet i Den blandede komité mellom EFTA-statene og Det palestinske området fant sted 23. oktober 2012 i Genève. Møtet ble ledet av ambassadør Remigi Winzap (Sveits) på vegne av EFTA og av ekspedisjonssjef Ziad Toame fra Det palestinske området.

Under møtet ble alle områder som avtalen dekker gjennomgått. I gjennomgangen ble muligheten for å styrke handelsrelasjonen mellom partene vektlagt, herunder gjennom teknisk assistanse og samarbeid.

Handelen mellom Norge og Det palestinske området er begrenset. I 2011 importerte Norge for 700 000 USD fra Det palestinske området og eksporterte for 50 000 USD. Importen består hovedsakelig av grønnsaker, frukt og nøtter.

(EFTA)